Menu

MAGNESIUMINHALATIE EN TINNITUS / OORSUIZEN

Er zijn ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland die last hebben van tinnitus. Tinnitus is een gehoorbeschadiging waarbij er geluid wordt gehoord die er in werkelijkheid niet is. Tinnitus kan door verschillende oorzaken ontstaan, van een hoge bloeddruk tot infectieziekten. Veelal komt tinnitus door een blootstelling aan te veel lawaai. Er wordt gesproken van gehoorschade wanneer de trilhaartjes in het oor zijn beschadigd. De trilhaartjes beschadigen in de loop van het leven, dit is geheel normaal. Soms beschadigen ze ook door een blootstelling aan harde geluiden. De trilhaartjes die beschadigd zijn kunnen geen goede informatie meer doorgeven en zo kan het zijn dat iemand een constant geruis of een piep hoort.

Behandeling

De gladde spiercellen dragen bij aan de opbouw van veel organen in ons lichaam en komen ook voor in de gehoorgangen (verkrampingen) van de gladde spiercellen door een chronisch gebrek aan vitale celstoffen kunnen overal optreden, waar dit celtype voorkomt. Magnesium kan helpen om de functie van de trilhaartjes te verbeteren. Daarnaast kan het oorsuizen ook komen door een chronisch magnesiumtekort. In dat geval zou u met behulp van de magnesiuminhalatie (de beste opnamevorm van magnesium) goed geholpen kunnen zijn om de klachten doen te verminderen/ verdwijnen.

Magnesium herstelt!

Aan te raden sessies

De Magnesium Clinic adviseert om 2 maanden gebruik te maken van de magnesiuminhalatie. Na deze 2 maanden evalueren we samen met u.
Aangeraden wordt om thuis ook gebruik te maken van magnesium via de transdermale opname (opname via de huid)