Menu

MAGNESIUMINHALATIE EN AUTISME

Onder autisme vallen een aantal diagnoses: Autisme spectrum stoornis (ASS), Klassiek autisme, Asperger en PPD-NOS. Bij mensen met Autisme verloopt de informatiewerking in de hersenen anders als normaal. Autisme is een aangeboren aandoening. Autisme is een verstoring in de prikkelverwerking. Alle prikkels komen even hard binnen en zijn moeilijk of niet te filteren. Mensen die geen autisme hebben kunnen zichzelf afschermen voor licht of geluid waar ze niets mee hoeven. Bij mensen met autisme komt alles binnen. Dat geeft veel onrust in het hoofd en daarom hebben mensen met autisme veel baat bij structuur en duidelijkheid. Er gebeurt al zoveel in hun hoofd!

De oorzaak van Autisme is nog onbekend. Bekend is dat er sprake zijn van erfelijke aangeboren factoren.

Behandeling

Een tekort aan magnesium kan te wijten zijn aan een genetische afwijking in het magnesiumtransport naar de cellen; een mutatie die een vermindering van het gehalte van intracellulair magnesium tot gevolg kan hebben.
Volgens Robert Burn, directeur van het autistisch centrum te Llanelli, moeten we bij autisme niet alleen aan gentherapie denken, maar onze visie verruimen en ook de rol van magnesium bij preventie en behandeling van autisme in overweging nemen.
Magnesiuminhalatie heeft onze voorkeur bij autisme. Door het inhaleren is de magnesiumopname het hoogste en dus meest effectief.

In het geval van epilepsie raden wij de magnesiuminhalatie niet aan.

Magnesium ontspant!

AAN TE RADEN SESSIES

De Magnesium Clinic adviseert om 1 x per week gebruik te maken van de magnesiuminhalatie gedurende 2-3 maanden. Door middel van evaluatieformulieren die u thuis invult bekijken we wat de magnesiuminhalatie u brengt en bespreken wij de eventuele voortgang met u door.
Aangeraden wordt om thuis ook gebruik te maken van magnesium via de transdermale opname (opname via de huid)