MAGNESIUMINHALATIE EN ADHD

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dit betekend een stoornis waarbij iemand het moeilijk vindt om ergens de aandacht bij te houden en hyperactief (erg druk) is. Bij ADHD kunnen er problemen zijn bij:

  • Concentratie, vergeet vaak dingen en vindt het moeilijk om de aandacht erbij te houden.
  • Erg hyperactief, erg druk, slecht stil kunnen zitten, zonder nadenken dingen doen.
  • Last van zowel concentratie als hyperactiviteit

Bovendien kunnen er problemen zijn bij het in slaap komen, bang zijn en snel boos worden.

De oorzaak van ADHD is nog niet precies duidelijk. Wel is bekend dat er een aantal factoren van belang spelen bij ADHD:

  • werking hersenen, onderontwikkeling van bepaalde onderdelen
  • erfelijkheid
  • omgeving

Onderzoek heeft aangetoond dat de hersenen van jongeren met ADHD anders zijn dan die van jongeren zonder ADHD. Zo blijkt dat bepaalde hersengebieden minder ontwikkeld zijn dan bij leeftijdsgenootjes. Ook is er bij leeftijdsgenootjes sprake van een verschil tussen de twee hersenhelften in de ontwikkeling, maar die verschillen zijn bij kinderen met ADHD veel kleiner.
Verder heeft hersenonderzoek aangetoond dat de hersenen van kinderen en volwassenen met ADHD anders functioneren dan de hersenen van leeftijdsgenoten. Om boodschappen over te geven van de ene zenuw in de hersenen naar de andere zenuw, wordt gebruik gemaakt van neurotransmitters. Bij kinderen en volwassenen met ADHD zijn er verstoringen in deze neurotransmittersystemen gevonden.

Behandeling

Dr. Marianne Mousain-Bosc heeft al ruim 10 jaar onderzoek verricht naar de rol van magnesium en ADHD. Daarnaast heeft Marianne Bosc ook vele kinderen met ADHD succesvol behandeld.
Waarom zou je kinderen met Ritalin behandelen als ze magnesium nodig hebben? Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat 80% van de kinderen met gedragsstoornissen een ernstig tekort aan magnesium heeft.

Essentiele vetzuren zijn vetzuren die het lichaam niet zelf aanmaakt, maar die het lichaam wel nodig heeft om gezond te blijven en goed te kunnen functioneren. Kinderen met ADHD hebben vaak een tekort aan essentiele vetzuren. Mogelijk hebben kinderen met ADHD een hoger verbruik van essentiele vetzuren of een minder efficiente omzetting van deze vetzuren. 

Magnesium is betrokken bij de stofwisseling in de hersenen. Magnesium is behalve een mineraal ook een elektrolyt. Elektrolyten zijn verantwoordelijk voor het geleidingsniveau van de hersenen. Een onbalans in de magnesiumstatus heeft dus zijn uitwerking op de geleiding in de hersenen.

Magnesium herstelt!

AAN TE RADEN SESSIES

Voor de beste opname van magnesium raadt de Magnesium Clinic de inhalatie van magnesium aan.
Kinderen vanaf 12 jaar kunnen gebruik maken van de magnesium inhalatie cabine.
Aangeraden wordt om thuis ook gebruik te maken van magnesium via de transdermale opname (opname via de huid)