MAGNESIUMINHALATIE EN DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER

De meest voorkomende verouderingsziekte van het centrale zenuwstelsel is de ziekte van Alzheimer; een progressieve aandoening die wordt gekenmerkt door het verlies van hogere hersenfuncties. De eerste symptomen doen zich vaak voor rond het vijftigste tot zestigste levensjaar, hoewel de ziekte ook jongere mensen treft. De ziekte van Alzheimer komt heel veel voor. De ziekte kan een ernstige emotionele belasting betekenen voor de gezinsleden van de patiënt. De ziekte van Alzheimer veroorzaakt een geleidelijke afname van de verstandelijke vermogens. De patiënt weet dingen niet meer, kan niet meer goed spreken of schrijven en de emotionele beheersing gaat verloren. Naarmate het geheugenverlies doorgaat, worden de problemen ernstiger. Sommige patiënten vergeten familieleden, weten niet meer waar ze wonen of hoe ze moeten telefoneren door het geheugenverlies worden verstandelijke en motorische vermogens aangetast.

Behandeling

Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat mensen met de ziekte van Alzheimer een correlatie hebben met een laag magnesiumgehalte.
Te weinig magnesium in het lijf kan bijdragen aan zware metalen afzetting in de hersenen die aan Alzheimer voorafgaat. Veel symptomen van de ziekte van Alzheimer kunnen met hoge doses magnesium opname worden overwonnen of verlicht.
Medicijnen worden beter opgenomen bij een goede magnesiumstatus.

Magnesium herstelt!

AAN TE RADEN SESSIES

Magnesiuminhalatie 1 a 2 x per week gedurende 1 a 2 maanden
Aangeraden wordt om thuis ook gebruik te maken van magnesium via de transdermale opname (opname via de huid)

Eventueel met herhalingssessies van 1 of 2 keer per jaar.