Menu

HALOTHERAPIE EN COPD, CHRONISCHE BRONCHITIS, EMFYSEEM

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve long ziekte).

Tot COPD worden gerekend chronische bronchitis en longemfyseem.

Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen. Daardoor maakt het lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger.

De verschijnselen van chronische bronchitis bestaan uit het langdurig optreden van hoesten, opgeven van sputum dat meestal grijsgrauwig van aspect is en kortademigheid. De klachten zijn vooral ’s morgens bij het opstaan aanwezig en verergeren vaak gedurende de wintermaanden. Er kunnen vervolgens ook perioden voorkomen waarbij de klachten sterk toenemen, het sputum geelgroenig gaat zien en in hoeveelheid toeneemt. Komen daar dan ook nog koorts, kortademigheid en piepende ademhaling bij dan spreekt men van acute bronchitis.

longemfyseem

Bij longemfyseem gaan de longblaasjes, alveoli, langzaam stuk. Deze blaasjes zorgen normaal gesproken voor gaswisseling van zuurstof het lichaam in en koolstofdioxide het lichaam uit. Bij minder longblaasjes gaat deze gaswisseling moeilijker. Hierdoor ontstaan klachten als:

Benauwdheid
Hoesten
Slijm ophoesten
Kortademigheid
Vermoeidheid
Weinig spierkracht
Gewichtsveranderingen

Behandeling

Behandeling in de zoutkamer zorgt ervoor dat bij patiënten met (chronische) bronchitis het slijm minder taai wordt, waardoor het gemakkelijk opgehoest kan worden. Door de ontstekingsremmende werking vermindert de kans op infectie en het verhoogt de weerstand.

Aan te raden sessies
10 – 30 sessies

Gedurende 2 tot 3 maanden, aangeraden wordt 2-3x per week met herhalingssessies van 1-2 per jaar. Eventueel extra behandeling tussendoor.