Het effect van halotherapie op de luchtwegen bij rokers

Introductie:

Bekend is dat mensen die roken en mensen die worden blootgesteld aan verontreinigde stoffen, een grotere kans hebben op het ontwikkelen van longziektes zoals COPD. In dit onderzoek is onderzocht wat het effect van halotherapie is bij mensen die roken. Hierbij hebben ze onderzocht of de halotherapie helpt om de kans op longziektes te verkleinen. Het doel van de studie was om te kijken wat voor invloed de halotherapie bij rokers op de luchtwegen heeft.

Hoe de studie eruit zag:

Voor het onderzoek werden er 47 rokende mannen ondervraagd. Hierbij werd gekeken of ze nog geen longziektes hadden en hoe hun longfunctie was. Uiteindelijk werden de deelnemende mannen in 2 groepen geplaatst: de testgroep of de placebo groep.

De deelnemers van de testgroep moesten 20 keer een halotherapie ondergaan. De placebogroep kreeg een inhalatie zonder zout. Om te onderzoeken of de halotherapie effect had, moesten de deelnemers voor het onderzoek en na het onderzoek hun sputum inleveren. Welke werd gecontroleerd op verschillende soorten micro-organismen die longziekten zouden kunnen veroorzaken.

Resultaten:

88% van de deelnemers uit de groep met gebruik van halotherapie gaf aan makkelijker te kunnen hoesten en de hoest was bovendien wat afgenomen. Bovendien waren er positieve veranderingen in het sputum te zien. Bij de 5de sessie van de halotherapie nam het gele sputum af en bij de 10e sessie was er een afname van het aantal personen dat slijm opspuwde. Aan het eind van de halotherapie werd gezien dat het sputum bij de halotherapie deelnemers lichter en minder was ten opzichte van de start.

Conclusie:

Halotherapie heeft een positief effect op de luchtwegen van Tabac rokers (in vergelijking met placebo). De halotherapie heeft een positieve verandering in het sputum wat er voor zorgt dat micro-organismen die ziekten veroorzaken minder goed kunnen overleven.

 

EFFECT OF DRY SODIUM CHLORIDE AEROSOL ON THE RESPIRATORY TRACT

OF TOBACCO SMOKERS

 

Link: https://halotherapysolutions.com/wp-content/uploads/2015/04/halotherapyforsmokers.pdf


Terug naar het nieuwsoverzicht