Verbetering Longfunctie test en kwaliteit van leven

Introductie:

Bronchiectasieen is een chronische luchtwegaandoening die wordt gekenmerkt door abnormale en onomkeerbare verwijding en vernietiging van bronchiale wanden en “Mucociliary Clearance System”. Als gevolg hiervan ervaart de patiënt een steeds terugkerende hoest. Bij de hoest zit er vaak sputum wat dik en bloederig kan zijn. De patiënt is vaak kortademig en heeft last van chronische luchtweginfecties. Door de chronische aard van deze symptomen ervaren patiënten met bronchinctasie een verminderend kwaliteit van leven.

Ademhalingsfysiotherapie, geïnhaleerde mucolytica, bronchodilatatoren en antibiotica zijn de behandelingsopties die beschikbaar zijn voor deze aandoening. Deze behandelmethodes houden de infectie zo goed mogelijk onder controle en verminderen het slijm. De ziekte heeft echter meestal een voortschrijdend verloop en ondanks de bovengenoemde behandelingen komen veel patiënten uiteindelijk in de gevorderde fase van de longziekte terecht. Als gevolg hiervan zijn invasieve behandelingen nodig, hieronder vallen operaties of zelfs longtransplantaties. Bovendien ervaren patiënten bij de bovengenoemde behandelingen soms allergische reacties die gerelateerd zijn aan de medicijnen. Daarom dat er steeds meer artsen kiezen voor een medicijnvrije behandeling. Een van die behandelingen is Halotherapie.

In deze studie gingen de onderzoekers opzoek naar de werkzaamheid van halotherapie voor het verbeteren van de longfunctietests en de kwaliteit van leven.

Methode:

Voor het onderzoek werden 40 patiënten uitgekozen. Deze patiënten hadden allen stabiele bronchiectasieen. Een eis was dat ze de afgelopen maand geen ziekenhuis opname hadden gehad en geen gebruik hadden gemaakt van corticosteroïden en/of antibiotica. Bovendien mochten de deelnemers geen andere longaandoeningen hebben om zo duidelijk de invloed van halotherapie op specifiek bronchiectasie te onderzoeken.

Vooraf werden de patiënten gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hun kwaliteit van leven. Bovendien werd er voor het toepassen van de interventies een longfunctie test en een looptest gedaan om te kijken hoe de conditie van de longen gesteld was. Daarna werd er gevraagd of de patiënten voor 2 maanden lang iedere dag 25 minuten halotherapie wilde doen. En werd er achteraf weer de vragenlijst, longfunctietest en de looptest uitgevoerd.

Resultaten:

De resultaten waren vooral te vinden bij het kwaliteit van leven. De deelnemers gaven aan dat ze vooral op het mentale en emotionele vlak verbetering ondervonden. Bij de longfunctie test en de looptest was er een kleine verbetering te zien. Om duidelijk te kunnen zeggen dat de halotherapie hier invloed op heeft moet er een groter onderzoek worden gedaan met meer deelnemers.

 

Link naar artikel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4153239/pdf/Tanaffos-12-022.pdf


Terug naar het nieuwsoverzicht