Onderzoek bij kinderen met astma

Leuk dat Halotherapie...maar hoe zit het nu eigenlijk?

Onderstaand kunt u lezen dat er al meerdere onderzoeken in het buitenland hebben uitgewezen dat Halotherapie echt effectief is.

Om het u makkelijker te maken hebben wij een aantal onderzoeken vertaald en wat termen uitgelegd). Dit leest makkelijker weg!

Halotherapie als astmabehandeling bij kinderen (artikel uit Israël)

Er is middels een dubbelblinde test, onderzoek gedaan over wat het effect van zoutkamerkamers (halotherapie) is op bronchiale hyperreactiviteit, fractioneel uitgeademd stikstofmonoxide (FENO)(het meten van de stikstofoxide in de uitademingslucht is een methode om ontstekingen in de luchtwegen te kunnen meten) en kwaliteit van leven bij kinderen met astma.

PATIENTEN EN METHODES:

Kinderen van 5-13 jaar met een klinische diagnose van mild astma dat geen anti-inflammatoire therapie krijgt.Er werden twee groepen gevormd. De ene groep (behandelingsgroep) werden geplaatst in een kamer met halogenerator. In de andere groep werd een groep geplaatst (controlegroep) in een kamer zonder halogenerator.We evalueerden het effect van zoutkamertherapie op bronchiale hyperreactiviteit, FeNO, spirometrie (longfunctie) en pediatrische astma-kwaliteit van leven vragenlijst

De behandelingsperiode duurde 7 weken, 14 sessies.

RESULTATEN:

Negenentwintig patiënten gingen naar de zoutkamer met halogenerator (behandelingsgroep) en 26 patiënten naar de zoutkamer zonder zout/halogenerator (controlegroep).

Een statistisch significante verbetering van Bronchiale hyperreactiviteit werd aangetoond in de behandelingsgroep.

Er was geen verbetering in spirometrie of FeNO-niveaus na behandeling.

De behandelingsgroep vertoonde een statistische verbetering in de meeste parameters van kwaliteit van leven-vragenlijsten.

Conclusies:

Onze studie suggereert dat zoutkamers met een halogenerator, enkele gunstige effecten kan hebben bij milde astmatische kinderen.

Gerandomiseerde en grotere gecontroleerde onderzoeken met langdurige follow-up zijn noodzakelijk.

Pediatr Pulmonol. 2017; 52: 580-587. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

Pediatric Pulmonology Institute, Ruth Rappaport Children's Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israël.

Rappaport Faculteit Geneeskunde, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israël.

De veelbelovende aanwijzingen voor de verdere ontwikkeling van halotherapie bij kindergeneeskunde. (Artikel uit Rusland)

Dit artikel is gericht op de moderne mogelijkheden voor de toepassing van halotherapie met het oog op preventie, behandeling en revalidatie van kinderen.

Speciale aandacht is er voor de belangrijkste bio-fysische eigenschappen (het analyseren en bestuderen van natuurkundige invloeden op processen van biologische aard) van de belangrijkste actieve factoren van halotherapie.

Droge fijn verdeelde natriumchloride-aerosollen en specifieke kenmerken van het mechanisme en hun therapeutische werking.

De uitgebreide onderzoeken zijn de afgelopen jaren gaande met het oog op de ontwikkeling van de nieuwe effectieve methoden voor de reconstitutie (bijeenbrengen van verschillende componenten) van de aerodispersieve omgeving. Halotherapie kan worden gegeven op een individu of in een groep.

Van halotherapie is aangetoond dat deze een duidelijk zichtbare ontstekingsremmende, drainerende, mucolytische (slijm oplossend), immuunmodulerende (positieve elementen van het afweersysteem stimuleren en negatieve elementen van het afweersysteem afremmen) en sanogenetische werking heeft.

De hoge effectiviteit van halotherapie voor de profylactische (uit voorzorg) toepassing bij veelvuldig zieke kinderen wordt benadrukt, samen met de mogelijkheid van een uitgebreid gebruik voor de behandeling van acute respiratoire aandoeningen en gecombineerde medische revalidatie van kinderen met chronische KNO-aandoeningen, luchtweg- en huidaandoeningen.

De optimale technologieën voor de klinische toepassing van verschillende soorten halotherapie worden besproken.

Staats autonome gezondheidszorgfaciliteit 'Moscow Research and Practical Centre of Medical Rehabilitation, Restorative and Sports Medicine', Moskou, Rusland; Gezondheidsdienst, Moskou, Russische Federatie.

Theoretische basis en klinische voordelen van inhalatietherapie met droog zout].

(Artikel uit Hongarije)

Droge zoutinhalatie (halotherapie) reproduceert het microklimaat van zoutgrotten, met een gunstig effect op de gezondheid. Natriumchloridekristallen worden vermaald in zeer kleine deeltjes (met een diameter kleiner dan 3 μm) en dit poeder wordt kunstmatig uitgeademd in de lucht van een comfortabele kamer (de temperatuur ligt tussen 20-22 ° C en de relatieve vochtigheid is laag) . De eindconcentratie van het zout in de lucht van de kamer zal tussen 10-30 mg / m (3) liggen.

De zieke (of gezonde) personen brengen 30-60 minuten door in deze kamer, meestal 10-20 keer. Door de grotere osmotische druk vermindert het geïnhaleerde zout het oedeem van de bronchiale slijmvliezen, vermindert het zijn ontsteking, lost het slijm op en maakt slijm sneller en gemakkelijker los. (slijmopname van luchtvervuiling en allergenen zal ook sneller zijn).

Het remt de groei van bacteriën en doodt ze in sommige gevallen.

De activiteit van fagocyten (witte bloedcel, die vreemde cellen of fragmenten ervan opruimt door middel van fagocytose = omsluiting) is ook toegenomen.

Het heeft een gunstig effect op het welzijn van de patiënten en een ontspannend effect op het centrale zenuwstelsel. Het kan de frequentie van ontstekingen van de luchtwegen voorkomen of op zijn minst verminderen.

Het produceert betere longfunctieparameters, vermindert bronchiale hyperreactiviteit, wat het teken is van een afnemende ontsteking. Het gunstige effect ervan geldt niet alleen voor de ontsteking van de onderste luchtwegen, maar ook bij acute of chronische ontstekingen van de bovenste luchtwegen.

Volgens de internationale literatuur heeft het ook een gunstig effect op sommige chronische dermatologische aandoeningen, zoals psoriasis, pyodermie en atopische dermatitis. Deze behandeling (genoemd als Indisó) is ook in Hongarije beschikbaar onder medische controle.

Vasútegészségügyi Non-profit Közhasznú Kft., Egészségügyi Központ Budapest, Podmaniczky u. 109., 1062.


Terug naar het nieuwsoverzicht