Vernevelde magnesium vs vernevelde salbutamol bij behandeling van acute bronchiale astma.

Astma-exacerbaties zijn acute episoden van kortademigheid, hoesten, piepende ademhaling en druk op de borst, of een combinatie van deze symptomen. Exacerbaties zijn geassocieerd met obstructie van de luchtwegen die gemeten worden met PEF en FEV1 metingen. In dit onderzoek is er onderzocht wat de meest effectieve behandeling is bij een astma-exacerbatie. Hierbij hebben ze de standaard therapie(salbutamol) vergeleken met magnesium inhalatie.

Deelnemers aan het onderzoek waren patiënten met astma-exacerbatie. De deelnemers werden aan een van de twee groepen toegewezen; A standaard behandeling of B magnesiuminhalatie.Twee uur na de toegewezen behandeling werd gekeken wat de invloed van de behandeling was.

Bijgehouden werd de maximale hoeveelheid lucht die kon worden uitgeademd. Deze werd gemeten middels een longfunctietest. Bovendien werd er gekeken naar de hartslag(of deze naar beneden was gegaan), ademhaling (of deze naar beneden was gegaan) en naar het zuurstofgehalte/saturatie in het bloed(of deze was verhoogd).

Uit het onderzoek kwam naar voren dat magnesium inhalatie ter behandeling van een acute bronchiale astma een positief werking had. Magnesium inhalatie verwijdt de bronchiën met als resultaat dat de maximale uitademing werd vergroot, de hartslag omlaag ging en de saturatie in het bloed steeg. Omdat magnesium inhalatie niet zorgt dat de hartslag omhoog gaat, kan het als veilig worden gezien bij hartpatiënten.

Link naar het artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0422763812000246

 


Terug naar het nieuwsoverzicht