Magnesium inhalatie als behandeling voor astmatische zwangere

The value of magnesium sulfate nebulization in treatment of acute bronchial asthma during pregnancy.

Introductie

Bronchiale astma is een veel voorkomende complicatie bij zwangere. Dit uit zich in luchtweg obstructie, ontstekingen en de zwangere worden gevoeliger voor allergische reacties. De astma kan erg gevaarlijk zijn voor de ongeboren baby. Als gevolg van de astma kan er groeiretardatie op treden. Astma gedurende de zwangerschap is erg moeilijk te behandelen omdat de gebuikte medicijnen veel bijwerkingen met zich meebrengen. Zowel behandelen met medicatie als niet behandelen leveren risico’s voor het ongebroken kind op.

Van magnesium is bekend dat het als een anticonvulsiva werkt (tegen epileptische aanvallen) en dat het vaatverwijdend werkt. Bovendien verbetert het de longfunctie, heeft het een relaxerende werking op de gladde spieren en is het ontstekingsremmend.

In dit onderzoek zijn ze opzoek gegaan naar de werking van magnesium inhalatie bij astmatische zwangere.

Methode:

Het onderzoek vond plaatst van oktober 2010 tot juni 2011 in een ziekenhuis is Egypte. Op de spoedeisende hulp werden aan de zwangere met de astma klachten gevraagd of ze wilde meedoen aan het onderzoek. Vervolgens moesten de deelnemers aan de volgende criteria voldoen:

  • een geschiedenis met astma
  • alleen klachten hebben van astma en geen ander onderliggende ziektebeelden
  • mochten geen koorts hebben, lichaamstemperatuur moest onder de 38 graden zijn

Vervolgens werden de 60 deelnemers random in twee groepen verdeeld. Groep A bestond uit de standaardbehandeling welke onder andere een inhalatie van salbutamol bevatte. Groep B kreeg dezelfde standaard behandeling met daarbovenop magnesium inhalatie. Om te kijken of de therapie werkte, werd vooraf aan de behandeling een longfunctietest gedaan en vervolgens werd deze test herhaald na de behandeling. Naast de longfunctietest werd er ook bloedgas geprikt waaruit informatie van het zuurstofgehalte en de ph in het bloed werd gehaald.

De patiënten werden van de spoedeisende hulp ontslagen wanneer zij:

  1. verbetering van disstress en dyspnoe hadden
  2. een zuurstofgehalte in het bloed van 94% of meer hadden
  3. ademhalingsvolume van 60% of meer hadden

Resultaten:

Uit het onderzoek bleek dat het vernevelen met magnesium sulfaat een positieve werking had op de bestrijding van een acute astma aanval. Verbetering werd gezien in longfunctietest en de bloedgasparameters.


Terug naar het nieuwsoverzicht