Het effect van halotherapie bij astmatische patiënten.

De onderzoekers zagen dat er in Duitsland, Zwitserland, Hongarije, Bulgarije en de Sovjet Unie al veel gebruik wordt gemaakt van Halotherapie bij de behandeling van astmapatiënten. In deze landen is er al onderzoek gedaan naar de behandeling. De onderzoekers van dit onderzoek wilde zelf ook uitzoeken of de behandeling werkt. De onderzoekers maakte hierbij gebruik van de BHR methode. Bronchiale Hyper Response (BHR) geeft waardevolle informatie van de patiënt zijn symptomen en ontsteking van de luchtwegen.

Methode:

De deelnemers waren astmapatiënten die ondanks het gebruik van reguliere medicatie overmatig reageerde op histamine. Mensen met astma zijn overgevoelig op histamine wat allergische reacties oproept. Voor het onderzoek zijn uiteindelijk 32 deelnemers gevonden. Hiervan werden er 17 in de therapie met de zoutkamers geplaatst en 15 in de placebo behandeling.

Behandeling:

De eerste behandeling waar de deelnemers in konden worden geplaatst was de behandeling met de zoutkamer. Deze behandeling bestond uit 2 weken lang , 2 keer per week, voor 40 minuten lang in de zoutkamer verblijven. De tweede behandeling werd gezien als de controle behandeling, zo kon worden opgemaakt of de halotherapie echt werkte. De deelnemers aan de controle behandeling volgde precies dezelfde therapie alleen in deze kamer stond geen zoutgenerator.

Wat werd gemeten:

Gekeken werd hoe de patiënten reageerde op de BHR tests, of wel hoe de patiënten reageerde op blootstelling aan histamine. Deze test werd 3 keer gedaan; voor de behandeling, na de twee weken en twee maanden na de behandeling.

Daarnaast hielden de deelnemers een speciaal dagboek bij. Hierin schreven ze iedere ochtend en avond hoeveel pufjes ze hadden gebruikt.

Bovendien hielden de deelnemers in het dagboek bij hoeveel ze ‘s nachts wakker waren, of er een piepende ademhaling was en of ze kortademig waren. Dit deden ze vlak voor de behandeling en na de behandeling in ofwel de zoutkamer ofwel de placebokamer.

Resultaten:

De zoutkamer had een positieve werking op de astmapatiënten in vergelijking met de placebokamer. Zo zagen ze dat bij de patiënten met behandeling in de zoutkamers de BHR testen beter waren. Dit houdt in dat de patiënten minder gevoelig reageerde op histamine. Zelfs 6 van de 16 deelnemers reageerde helemaal niet meer op de histamine, bij de controle groep was dit nul.

Conclusie:

De halotherapie heeft een positieve werking bij astmapatiënten. De astmapatiënten reageren bij behandeling met halotherapie beter tot soms wel helemaal niet meer op histamine. Dit resulteert zich dat er minder allergische reacties worden opgeroepen en er minder astma aanvallen optreden.

Link naar artikel:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1398-9995.2006.01073.x

Department of Pulmonary Diseases

Dr. J. Hedman

South Karelia Central Hospital

Finland

 


Terug naar het nieuwsoverzicht